Verksamhet och teknik

I gränsytan mellan verksamhet och teknik skapas förutsättningarna för framgångsrika systeminföranden.

Ándele Consulting AB är en leverantörsoberoende part med lång erfarenhet av verksamhetsorienterad tillämpning av informationsteknik. Genom kombinationen bred verksamhetserfarenhet, beprövad förmåga att skapa helhetsbilder samt djup teknik-/systemkompetens kan jag vara den partner ni behöver för att känna att ni står fullt rustade för att formulera era strategier, genomföra era projekt, utvärdera era leverantörers lösningar eller kanske bara vara det bollplank som underlättar era ställningstaganden och genomföranden.

Välkommen att kontakta mig för en förutsättningslös dialog om era behov!

Nyheter

2020-01-01
Max Burgers AB

Arkitektur, Integration, IAM

2018-10-01
Max Burgers AB

Projektledning uppbyggnad av integrationsplattform

2017-05-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning uppbyggnad av verksamhetsstöd i Polen

2016-03-07
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning JD Edwards

2015-10-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Tillförordnad Driftchef IT

2015-04-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning Identity Management & Governance (RSA IGL)

2015-01-09
Max Hamburgerrestauranger AB

Utredning infrastruktur

2014-10-13
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektering kommunikation
i anläggningar

2014-08-14
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektledaruppdrag
förprojektering
kommunikation

2014-02-24
Vattenfall Eldistribution AB

Förnyat förtroende
med nya projekt-
ledaruppdrag

2014-02-14
Ny kompetens
Godkänd pilot
lätt svävare

2013-12-23
God Jul och
Gott Nytt År
önskar Andele Consulting

2013-12-12
Vattenfall Research & Development AB

Skriva projektspecifikation för
implementering av ServicePC-system för transformatorstationer

2013-12-04
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 3 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-11-15
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 10 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-10-18
SKL Kommentus

ACAB och Boost Consulting har tecknat ramavtal med
SKL Kommentus avseende Verksamhetsutveckling och Strategi

2013-09-23
Vattenfall Eldistribution AB

Förlängt uppdrag "Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design"

2013-07-04
Nya kompetenser:
HSF - Handhavande
snabba fartyg

2013-05-29
Condor Shipping AB

Extrauppdrag båtförare
taxibåt

2012-12-30
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2012-11-30
Vattenfall Eldistribution AB

Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design

2012-06-30
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
nodförstärkning nationellt
optonät UCN

2012-05-20
Ramavtal
Arbetsförmedlingen,
projektledartjänster i
samarbete med B3IT

2012-05-20
Nya kompetenser:
Fartygsbefäl Klass VIII
och Maskinbefäl Klass
VIII, båtförare
uthyres

2011-12-31
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
förprojektering fjärrkontroll tom
2012-06

2011-12-31
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2011-12-15
Julen är i antågande
och projektet går mot
sitt slut. Nya uppgifter
är i sikte.

2011-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2011. Projektledning

2010-12-24
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2010-03-14
CDT/Luleå Universitet

Ramavtal projektledartjänster
i konsortie med Internit,
Dielcon och Medcon

2010-02-04
Luleå Kommun IT-Kontoret

Projektledare
förstudie ny
klientplattform.

2010-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2010. Utredning/
projektledning.

2010-01-01
Ándele Consulting AB har gått med i
Internet Bay

2009-12-18
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting AB

2009-10-04
Firman ombildad till aktiebolag och ny logo. Bytt till hösttema på hemsidan.

2009-06-09
Dags att ändra till sommarskrud på hemsidan! Lagt till konsultprofil under Om mig.

2009-02-23
Vattenfall Eldistribution AB

Utredning kommunikation/
infrastruktur.

2009-02-05
Compodium International AB
Utredning katalogtjänst videokonferens.

2009-02-04
BDX AB
Framtagande av beställningsmall.

2008-12-22
God Jul och Gott Nytt År!

2008-11-21
AB PiteEnergi
Taktisk workshop med ledningen för framtagande av handlingsplaner.

2008-11-07
Bodens Kommun
Projektledning införande av backuplösning samt framtagande av backupstrategi.

2008-10-27
Premiär för Ándele på webben!

 

Identifiera

Grunden till framgång är att identifiera frågeställningen på ett korrekt sätt.

Om man kan skapa en helhetsbild över verksamhetens behov i relation till teknikens möjligheter har man goda förutsättningar att sortera ut vad som är avgörande och vad som är mindre viktigt i jakten på den rätta lösningen.

Jag kan hjälpa er med uppdrag som problemanalyser, kartläggningar, designanalyser och agera rådgivare/”bollplank” till ert interna arbete med dessa frågor.

Nyheter

2020-01-01
Max Burgers AB

Arkitektur, Integration, IAM

2018-10-01
Max Burgers AB

Projektledning uppbyggnad av integrationsplattform

2017-05-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning uppbyggnad av verksamhetsstöd i Polen

2016-03-07
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning JD Edwards

2015-10-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Tillförordnad Driftchef IT

2015-04-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning Identity Management & Governance (RSA IGL)

2015-01-09
Max Hamburgerrestauranger AB

Utredning infrastruktur

2014-10-13
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektering kommunikation
i anläggningar

2014-08-14
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektledaruppdrag
förprojektering
kommunikation

2014-02-24
Vattenfall Eldistribution AB

Förnyat förtroende
med nya projekt-
ledaruppdrag

2014-02-14
Ny kompetens
Godkänd pilot
lätt svävare

2013-12-23
God Jul och
Gott Nytt År
önskar Andele Consulting

2013-12-12
Vattenfall Research & Development AB

Skriva projektspecifikation för
implementering av ServicePC-system för transformatorstationer

2013-12-04
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 3 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-11-15
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 10 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-10-18
SKL Kommentus

ACAB och Boost Consulting har tecknat ramavtal med
SKL Kommentus avseende Verksamhetsutveckling och Strategi

2013-09-23
Vattenfall Eldistribution AB

Förlängt uppdrag "Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design"

2013-07-04
Nya kompetenser:
HSF - Handhavande
snabba fartyg

2013-05-29
Condor Shipping AB

Extrauppdrag båtförare
taxibåt

2012-12-30
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2012-11-30
Vattenfall Eldistribution AB

Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design

2012-06-30
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
nodförstärkning nationellt
optonät UCN

2012-05-20
Ramavtal
Arbetsförmedlingen,
projektledartjänster i
samarbete med B3IT

2012-05-20
Nya kompetenser:
Fartygsbefäl Klass VIII
och Maskinbefäl Klass
VIII, båtförare
uthyres

2011-12-31
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
förprojektering fjärrkontroll tom
2012-06

2011-12-31
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2011-12-15
Julen är i antågande
och projektet går mot
sitt slut. Nya uppgifter
är i sikte.

2011-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2011. Projektledning

2010-12-24
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2010-03-14
CDT/Luleå Universitet

Ramavtal projektledartjänster
i konsortie med Internit,
Dielcon och Medcon

2010-02-04
Luleå Kommun IT-Kontoret

Projektledare
förstudie ny
klientplattform.

2010-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2010. Utredning/
projektledning.

2010-01-01
Ándele Consulting AB har gått med i
Internet Bay

2009-12-18
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting AB

2009-10-04
Firman ombildad till aktiebolag och ny logo. Bytt till hösttema på hemsidan.

2009-06-09
Dags att ändra till sommarskrud på hemsidan! Lagt till konsultprofil under Om mig.

2009-02-23
Vattenfall Eldistribution AB

Utredning kommunikation/
infrastruktur.

2009-02-05
Compodium International AB
Utredning katalogtjänst videokonferens.

2009-02-04
BDX AB
Framtagande av beställningsmall.

2008-12-22
God Jul och Gott Nytt År!

2008-11-21
AB PiteEnergi
Taktisk workshop med ledningen för framtagande av handlingsplaner.

2008-11-07
Bodens Kommun
Projektledning införande av backuplösning samt framtagande av backupstrategi.

2008-10-27
Premiär för Ándele på webben!

 

Formulera

Att formulera sin framtid i form av strategier, mål och aktiviteter är en framgångsfaktor.

Det handlar om allt från aktiviteter att genomföra på kort sikt till strategier som styr oss på lång sikt. Många gånger krävs det handlingsplaner som omfattar både kortsiktiga/långsiktiga åtgärder och då är det extra viktigt att man har formulerat sina strategier som vägledning.

Jag kan hjälpa er att ta fram strategier, lösningsförslag, kravformuleringar, upphandlingsunderlag och agera rådgivare/”bollplank” till ert interna arbete med dessa uppgifter.

Nyheter

2020-01-01
Max Burgers AB

Arkitektur, Integration, IAM

2018-10-01
Max Burgers AB

Projektledning uppbyggnad av integrationsplattform

2017-05-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning uppbyggnad av verksamhetsstöd i Polen

2016-03-07
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning JD Edwards

2015-10-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Tillförordnad Driftchef IT

2015-04-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning Identity Management & Governance (RSA IGL)

2015-01-09
Max Hamburgerrestauranger AB

Utredning infrastruktur

2014-10-13
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektering kommunikation
i anläggningar

2014-08-14
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektledaruppdrag
förprojektering
kommunikation

2014-02-24
Vattenfall Eldistribution AB

Förnyat förtroende
med nya projekt-
ledaruppdrag

2014-02-14
Ny kompetens
Godkänd pilot
lätt svävare

2013-12-23
God Jul och
Gott Nytt År
önskar Andele Consulting

2013-12-12
Vattenfall Research & Development AB

Skriva projektspecifikation för
implementering av ServicePC-system för transformatorstationer

2013-12-04
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 3 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-11-15
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 10 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-10-18
SKL Kommentus

ACAB och Boost Consulting har tecknat ramavtal med
SKL Kommentus avseende Verksamhetsutveckling och Strategi

2013-09-23
Vattenfall Eldistribution AB

Förlängt uppdrag "Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design"

2013-07-04
Nya kompetenser:
HSF - Handhavande
snabba fartyg

2013-05-29
Condor Shipping AB

Extrauppdrag båtförare
taxibåt

2012-12-30
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2012-11-30
Vattenfall Eldistribution AB

Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design

2012-06-30
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
nodförstärkning nationellt
optonät UCN

2012-05-20
Ramavtal
Arbetsförmedlingen,
projektledartjänster i
samarbete med B3IT

2012-05-20
Nya kompetenser:
Fartygsbefäl Klass VIII
och Maskinbefäl Klass
VIII, båtförare
uthyres

2011-12-31
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
förprojektering fjärrkontroll tom
2012-06

2011-12-31
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2011-12-15
Julen är i antågande
och projektet går mot
sitt slut. Nya uppgifter
är i sikte.

2011-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2011. Projektledning

2010-12-24
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2010-03-14
CDT/Luleå Universitet

Ramavtal projektledartjänster
i konsortie med Internit,
Dielcon och Medcon

2010-02-04
Luleå Kommun IT-Kontoret

Projektledare
förstudie ny
klientplattform.

2010-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2010. Utredning/
projektledning.

2010-01-01
Ándele Consulting AB har gått med i
Internet Bay

2009-12-18
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting AB

2009-10-04
Firman ombildad till aktiebolag och ny logo. Bytt till hösttema på hemsidan.

2009-06-09
Dags att ändra till sommarskrud på hemsidan! Lagt till konsultprofil under Om mig.

2009-02-23
Vattenfall Eldistribution AB

Utredning kommunikation/
infrastruktur.

2009-02-05
Compodium International AB
Utredning katalogtjänst videokonferens.

2009-02-04
BDX AB
Framtagande av beställningsmall.

2008-12-22
God Jul och Gott Nytt År!

2008-11-21
AB PiteEnergi
Taktisk workshop med ledningen för framtagande av handlingsplaner.

2008-11-07
Bodens Kommun
Projektledning införande av backuplösning samt framtagande av backupstrategi.

2008-10-27
Premiär för Ándele på webben!

 

Leda

Med en fastställd strategi och formulerade mål är det dags att leda aktiviteterna i enlighet med detta.

Det innebär att målbilden som har formulerats skall omvandlas till ett eller flera projekt, en krävande uppgift med många olika kravperspektiv att beakta. En viktig framgångsfaktor i detta arbete är att säkerställa att verksamheten går hand i hand med tekniken, då tekniken både skapar möjligheter och medför begränsningar.

Jag kan hjälpa er med tjänster inom ledning i form av projektledning för lösningsdesign, upphandling, genomföranden och införanden. Jag kan även erbjuda ”coachning” till era egna projektledare, med målet att utveckla era medarbetare genom inspiration från yttre källor. Om ni har behov av resursförstärkning på ledningssidan kan jag även åta mig rollen som ”chef att hyra” för en tidsbegränsad period.

Nyheter

2020-01-01
Max Burgers AB

Arkitektur, Integration, IAM

2018-10-01
Max Burgers AB

Projektledning uppbyggnad av integrationsplattform

2017-05-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning uppbyggnad av verksamhetsstöd i Polen

2016-03-07
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning JD Edwards

2015-10-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Tillförordnad Driftchef IT

2015-04-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning Identity Management & Governance (RSA IGL)

2015-01-09
Max Hamburgerrestauranger AB

Utredning infrastruktur

2014-10-13
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektering kommunikation
i anläggningar

2014-08-14
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektledaruppdrag
förprojektering
kommunikation

2014-02-24
Vattenfall Eldistribution AB

Förnyat förtroende
med nya projekt-
ledaruppdrag

2014-02-14
Ny kompetens
Godkänd pilot
lätt svävare

2013-12-23
God Jul och
Gott Nytt År
önskar Andele Consulting

2013-12-12
Vattenfall Research & Development AB

Skriva projektspecifikation för
implementering av ServicePC-system för transformatorstationer

2013-12-04
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 3 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-11-15
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 10 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-10-18
SKL Kommentus

ACAB och Boost Consulting har tecknat ramavtal med
SKL Kommentus avseende Verksamhetsutveckling och Strategi

2013-09-23
Vattenfall Eldistribution AB

Förlängt uppdrag "Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design"

2013-07-04
Nya kompetenser:
HSF - Handhavande
snabba fartyg

2013-05-29
Condor Shipping AB

Extrauppdrag båtförare
taxibåt

2012-12-30
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2012-11-30
Vattenfall Eldistribution AB

Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design

2012-06-30
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
nodförstärkning nationellt
optonät UCN

2012-05-20
Ramavtal
Arbetsförmedlingen,
projektledartjänster i
samarbete med B3IT

2012-05-20
Nya kompetenser:
Fartygsbefäl Klass VIII
och Maskinbefäl Klass
VIII, båtförare
uthyres

2011-12-31
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
förprojektering fjärrkontroll tom
2012-06

2011-12-31
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2011-12-15
Julen är i antågande
och projektet går mot
sitt slut. Nya uppgifter
är i sikte.

2011-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2011. Projektledning

2010-12-24
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2010-03-14
CDT/Luleå Universitet

Ramavtal projektledartjänster
i konsortie med Internit,
Dielcon och Medcon

2010-02-04
Luleå Kommun IT-Kontoret

Projektledare
förstudie ny
klientplattform.

2010-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2010. Utredning/
projektledning.

2010-01-01
Ándele Consulting AB har gått med i
Internet Bay

2009-12-18
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting AB

2009-10-04
Firman ombildad till aktiebolag och ny logo. Bytt till hösttema på hemsidan.

2009-06-09
Dags att ändra till sommarskrud på hemsidan! Lagt till konsultprofil under Om mig.

2009-02-23
Vattenfall Eldistribution AB

Utredning kommunikation/
infrastruktur.

2009-02-05
Compodium International AB
Utredning katalogtjänst videokonferens.

2009-02-04
BDX AB
Framtagande av beställningsmall.

2008-12-22
God Jul och Gott Nytt År!

2008-11-21
AB PiteEnergi
Taktisk workshop med ledningen för framtagande av handlingsplaner.

2008-11-07
Bodens Kommun
Projektledning införande av backuplösning samt framtagande av backupstrategi.

2008-10-27
Premiär för Ándele på webben!

 

Om mig

20+ års erfarenhet från IT-branschen i olika roller, från systemutvecklare till teknisk specialist till projektledare till chef.

Min grund är civilingenjör med en djup teknisk kompetens inom IT-infrastruktur, Systemarkitektur och Integration. Jag har verkat i roller som systemutvecklare, teknikspecialist, säkerhetsspecialist, projektledare, IT-chef, driftchef och chef med marknads-/säljansvar, i både privat och offentlig verksamhet.

Jag är utbildad inom projektledning (PROPS), ledarskap (Right Sinova), PENG (Steg 1 och 2), ITIL (certifierad) samt ESA och verkar inom branscher som tillverkande industri, stål, transport, energi samt offentliga myndigheter. Verksamhetsområden är t.ex. IT, Tech IT, Ekonomi, Beslutsstöd, Upphandling och Ledning.

Konsultprofil Petter Häggman

Nyheter

2020-01-01
Max Burgers AB

Arkitektur, Integration, IAM

2018-10-01
Max Burgers AB

Projektledning uppbyggnad av integrationsplattform

2017-05-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning uppbyggnad av verksamhetsstöd i Polen

2016-03-07
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning JD Edwards

2015-10-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Tillförordnad Driftchef IT

2015-04-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning Identity Management & Governance (RSA IGL)

2015-01-09
Max Hamburgerrestauranger AB

Utredning infrastruktur

2014-10-13
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektering kommunikation
i anläggningar

2014-08-14
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektledaruppdrag
förprojektering
kommunikation

2014-02-24
Vattenfall Eldistribution AB

Förnyat förtroende
med nya projekt-
ledaruppdrag

2014-02-14
Ny kompetens
Godkänd pilot
lätt svävare

2013-12-23
God Jul och
Gott Nytt År
önskar Andele Consulting

2013-12-12
Vattenfall Research & Development AB

Skriva projektspecifikation för
implementering av ServicePC-system för transformatorstationer

2013-12-04
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 3 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-11-15
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 10 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-10-18
SKL Kommentus

ACAB och Boost Consulting har tecknat ramavtal med
SKL Kommentus avseende Verksamhetsutveckling och Strategi

2013-09-23
Vattenfall Eldistribution AB

Förlängt uppdrag "Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design"

2013-07-04
Nya kompetenser:
HSF - Handhavande
snabba fartyg

2013-05-29
Condor Shipping AB

Extrauppdrag båtförare
taxibåt

2012-12-30
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2012-11-30
Vattenfall Eldistribution AB

Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design

2012-06-30
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
nodförstärkning nationellt
optonät UCN

2012-05-20
Ramavtal
Arbetsförmedlingen,
projektledartjänster i
samarbete med B3IT

2012-05-20
Nya kompetenser:
Fartygsbefäl Klass VIII
och Maskinbefäl Klass
VIII, båtförare
uthyres

2011-12-31
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
förprojektering fjärrkontroll tom
2012-06

2011-12-31
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2011-12-15
Julen är i antågande
och projektet går mot
sitt slut. Nya uppgifter
är i sikte.

2011-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2011. Projektledning

2010-12-24
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2010-03-14
CDT/Luleå Universitet

Ramavtal projektledartjänster
i konsortie med Internit,
Dielcon och Medcon

2010-02-04
Luleå Kommun IT-Kontoret

Projektledare
förstudie ny
klientplattform.

2010-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2010. Utredning/
projektledning.

2010-01-01
Ándele Consulting AB har gått med i
Internet Bay

2009-12-18
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting AB

2009-10-04
Firman ombildad till aktiebolag och ny logo. Bytt till hösttema på hemsidan.

2009-06-09
Dags att ändra till sommarskrud på hemsidan! Lagt till konsultprofil under Om mig.

2009-02-23
Vattenfall Eldistribution AB

Utredning kommunikation/
infrastruktur.

2009-02-05
Compodium International AB
Utredning katalogtjänst videokonferens.

2009-02-04
BDX AB
Framtagande av beställningsmall.

2008-12-22
God Jul och Gott Nytt År!

2008-11-21
AB PiteEnergi
Taktisk workshop med ledningen för framtagande av handlingsplaner.

2008-11-07
Bodens Kommun
Projektledning införande av backuplösning samt framtagande av backupstrategi.

2008-10-27
Premiär för Ándele på webben!

 

Ándele Consulting AB

Petter Häggman

Telefon: 073-980 71 76

Epost: petter.haggman@andele.se

Web: www.andele.se

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/petterhaggman

Postadress:
Ándele Consulting AB
Drabantgatan 36
976 31 Luleå

Org.nr: 556789-0016

Bilder copyright © Krusfoto

Nyheter

2020-01-01
Max Burgers AB

Arkitektur, Integration, IAM

2018-10-01
Max Burgers AB

Projektledning uppbyggnad av integrationsplattform

2017-05-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning uppbyggnad av verksamhetsstöd i Polen

2016-03-07
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning JD Edwards

2015-10-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Tillförordnad Driftchef IT

2015-04-01
Max Hamburgerrestauranger AB

Projektledning Identity Management & Governance (RSA IGL)

2015-01-09
Max Hamburgerrestauranger AB

Utredning infrastruktur

2014-10-13
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektering kommunikation
i anläggningar

2014-08-14
Vattenfall Vattenkraft AB

Projektledaruppdrag
förprojektering
kommunikation

2014-02-24
Vattenfall Eldistribution AB

Förnyat förtroende
med nya projekt-
ledaruppdrag

2014-02-14
Ny kompetens
Godkänd pilot
lätt svävare

2013-12-23
God Jul och
Gott Nytt År
önskar Andele Consulting

2013-12-12
Vattenfall Research & Development AB

Skriva projektspecifikation för
implementering av ServicePC-system för transformatorstationer

2013-12-04
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 3 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-11-15
Vattenfall Eldistribution AB

Besiktningsuppdrag 10 installationer fjärrkontroll i
transformatorstationer

2013-10-18
SKL Kommentus

ACAB och Boost Consulting har tecknat ramavtal med
SKL Kommentus avseende Verksamhetsutveckling och Strategi

2013-09-23
Vattenfall Eldistribution AB

Förlängt uppdrag "Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design"

2013-07-04
Nya kompetenser:
HSF - Handhavande
snabba fartyg

2013-05-29
Condor Shipping AB

Extrauppdrag båtförare
taxibåt

2012-12-30
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2012-11-30
Vattenfall Eldistribution AB

Delprojektledning Add-Ons Standardized
Substation Design

2012-06-30
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
nodförstärkning nationellt
optonät UCN

2012-05-20
Ramavtal
Arbetsförmedlingen,
projektledartjänster i
samarbete med B3IT

2012-05-20
Nya kompetenser:
Fartygsbefäl Klass VIII
och Maskinbefäl Klass
VIII, båtförare
uthyres

2011-12-31
Vattenfall Eldistribution AB

Nytt projektledaruppdrag,
förprojektering fjärrkontroll tom
2012-06

2011-12-31
Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2011-12-15
Julen är i antågande
och projektet går mot
sitt slut. Nya uppgifter
är i sikte.

2011-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2011. Projektledning

2010-12-24
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting

2010-03-14
CDT/Luleå Universitet

Ramavtal projektledartjänster
i konsortie med Internit,
Dielcon och Medcon

2010-02-04
Luleå Kommun IT-Kontoret

Projektledare
förstudie ny
klientplattform.

2010-01-01
Vattenfall Eldistribution AB

Fortsatt förtroende
för 2010. Utredning/
projektledning.

2010-01-01
Ándele Consulting AB har gått med i
Internet Bay

2009-12-18
God Jul & Gott Nytt År önskar Ándele Consulting AB

2009-10-04
Firman ombildad till aktiebolag och ny logo. Bytt till hösttema på hemsidan.

2009-06-09
Dags att ändra till sommarskrud på hemsidan! Lagt till konsultprofil under Om mig.

2009-02-23
Vattenfall Eldistribution AB

Utredning kommunikation/
infrastruktur.

2009-02-05
Compodium International AB
Utredning katalogtjänst videokonferens.

2009-02-04
BDX AB
Framtagande av beställningsmall.

2008-12-22
God Jul och Gott Nytt År!

2008-11-21
AB PiteEnergi
Taktisk workshop med ledningen för framtagande av handlingsplaner.

2008-11-07
Bodens Kommun
Projektledning införande av backuplösning samt framtagande av backupstrategi.

2008-10-27
Premiär för Ándele på webben!